กิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ
รายละเอียด :
    นายไตรรงค์ ใจสบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง และตำแหน่งประธานกองทุนเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพศูนย์การเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพอำเภอขนอม ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เนื่องจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่อำเภอขนอม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน อาทิ นายอาธร มุสิกลาย นายกเทศมาตรีตำบลท้อเนียน นายปราโมทย์ พุทธรอด ผอ.รพ.สต.บ้านเปร็ต นายนัทพงศ์ รามัญเพ็ง นวก.สาธารณสุข นางขวัญเรือน จงประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ นายสามารถ ภักดีรัตน์ ผช.เลานุการกองทุนฯ ทต.อ่าวขนอม นายชนะ รอดสั้น คณะกรมการกองทุนฯทต.อ่าวขนอม ฯลฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556    อ่าน 431 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**