ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 ต.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงประจำปี 2563 (ระเบียบรับสมัครการประกวดกระทงและหนูน้อยนพมาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 ต.ค. 2563
3 แจ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ต.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ต.ค. 2563
6 ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยื่นแสดงรายการ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ต.ค. 2563
7 ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี
3
05 ต.ค. 2563
8 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)
17
21 ก.ย. 2563
9 ระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข ประจำปี 2563
33
28 ส.ค. 2563
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563
44
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29