Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาโพ๊ะ หมู่ที่ 4 ตคฃำลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 27) 8 ก.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) (ดู : 20) 5 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาโพ๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 23) 5 ก.ค. 2565
การประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 30) 15 มิ.ย. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ซอยประชาอุทิศ 1(หมู่ที่2) (ดู : 29) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนนสายเขาวัง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 25) 15 มิ.ย. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) ถนนสายเขาวัง-เขาสามหน้า (ดู : 29) 15 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (ดู : 27) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหานะและขนส่ง รถส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 36) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 31 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านคลองเคลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 29) 30 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) บริเวณบ้านคลองเหลง (ดู : 29) 30 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 39) 30 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) ซอยเขาน้อย (ดู : 22) 30 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 26 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 28) 26 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ซ่อมแซม ถนนลูกรัง 38 สาย ลาดยาง 1 สาย (ดู : 31) 26 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ 5,6,8,10,11และหมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง จำนวน 38 สาย และซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย (ดู : 24) 26 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 26) 24 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) คสล.ซอยประชาร่วมใจ (ดู : 26) 24 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยเสรพัฒนา หมู่ที่ 4 (ดู : 32) 19 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) คสล.ซอยเสรพัฒนา ม.4 (ดู : 26) 19 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านซอยเขาปนหมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 30) 19 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า k) ท่อเมนส่งน้ำประปาซอยเขาปน (ดู : 24) 19 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนานนท์ หมู่ที 12 ตำบลควนทอง (ดู : 23) 19 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร k) ท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนานนท์ (ดู : 25) 19 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) ซอยนายทบ (ดู : 29) 19 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 22) 18 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 (ดู : 27) 3 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) คสล.ซอยนายสอด (ดู : 26) 3 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 (ดู : 31) 3 พ.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) คสล.ซอยนายสอด (ดู : 31) 3 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 33) 25 เม.ย. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) ซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 (ดู : 32) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสระเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 145) 25 เม.ย. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) ซอยสระเหล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 35) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่5 ตำบลควนทอง (ดู : 32) 25 เม.ย. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) ซอยหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ 5 (ดู : 29) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยทุ่งหลง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง (ดู : 4) 9 มี.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) (ดู : 4) 9 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต แบบ over lay สายห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๑ (ดู : 66) 21 ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต แบบ over lay สายวัดธารทอง-บ้านเตล็ต หมู่ที่ ๑ (ดู : 52) 21 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ over lay สายห้วยลึก-บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง (ดู : 58) 18 ก.พ. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) สายห้วยลึก-บ้านปราบ (ดู : 54) 18 ก.พ. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้างค่า k สายวัดธารทอง-บ้านเตล็ด (ดู : 55) 18 ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต แบบ over lay สายห้วยลึก-บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 59) 17 ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช่องเนียง หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73) 10 ก.พ. 2565
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ดู : 110) 9 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 63) 17 ม.ค. 2565
การกำหนดสูตรคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่าK) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 (ดู : 80) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วย-แชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ 11 ต.ควนทอง (ดู : 90) 8 ธ.ค. 2564
การกำหนดสูตรคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่าK) กำหนดคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ (ดู : 93) 30 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ศสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒-๔ ตำบลควนทอง (ดู : 85) 30 พ.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่4,7 ควนทอง (ดู : 117) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ 4,7 ตำบลควนทอง (ดู : 99) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.70-015 จากสายบางคู ถึงาสยเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจย์ดีหลวง หมู่ที่3,4 ตำบลควนทอง (ดู : 88) 14 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) (ดู : 78) 14 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอม บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 97) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอมบ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 112) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอยคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 86) 8 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs